Skip to content
mobile-alt icon

Cyber Incident Call

envelope-open icon

00800 1744 0000

map icon

Northwave-Cyber-Security-19
managed Security & Privacy Office

U hebt de controle

Hoe goed u beschermd bent, is afhankelijk van uw doorlopende cybersecuritymanagement en hoe goed dat wordt uitgevoerd. Dreigingen veranderen, maar organisaties ook. De aandacht voor dit soort veranderingen mag niet verslappen. Veel organisaties hebben moeite om de middelen bijeen te krijgen om de cybersecurity gegarandeerd op peil te blijven houden. U hoeft het niet zelf te doen; wij helpen u graag.

Wij stellen een beveiligingsaanpak en -roadmap op en voeren deze ook uit. We baseren ons daarbij op de specifieke beveiligings- en privacyrisico's die voor uw organisatie gelden. Wij coördineren de verbeterslagen en doen verslag van de voortgang. Zo houdt u zelf de controle, leeft u richtlijnen na en bent u beveiligd. Al uw werknemers kunnen dag en nacht terecht bij onze experts als er zich incidenten rondom beveiliging of privacy voordoen. Ook kunnen ze met vragen 24 uur per dag, 7 dagen per week terecht bij onze deskundigen.

  U hebt gegarandeerd de kwaliteit, beschikbaarheid en continuïteit van middelen die nodig zijn om adequaat zorg te dragen voor uw cybersecurity. Voor een vast bedrag per maand, zonder gedoe.

  U profiteert dan van onze geïntegreerde aanpak bij het beheersen van beveiligings- (en privacy-)risico's. We zorgen voor naleving van ISO27001, TISAX, NIS2, AVG en andere relevante richtlijnen, normen en wetten.

  U profiteert van alle kennis, ervaring en inzichten van alle Northwave-medewerkers samen, zodat uw cybersecurityteam nóg sterker en beter beslagen ten ijs komt dan als ze er alleen voor zouden staan.

  U profiteert van de toonaangevende positie die Northwave op het gebied van intelligence heeft; uw beveiliging blijft zo doorlopend up-to-date.

Meer kennis = slimmere cybersecurity

Als de cybersecurity niet op de juiste manier wordt beheerd, ontstaan er in uw organisatie blinde vlekken. Dat betekent dan weer dat het risico op aanvallen groter wordt, of dat er niet op tijd op een aanval kan worden gereageerd. 


Wordt uw cybersecurity wel adequaat beheerd, dan hebt u voldoende inzicht in wat voor u de specifieke risico's zijn, welke maatregelen u moet nemen om de risico's te verminderen en wat de status is van de middelen die u tot uw beschikking hebt. Als uw cybersecuritymanagement wel voldoende is, kunt u de juiste prioriteiten stellen en dat resulteert weer in een kosteneffectieve aanpak voor datgene waar uw organisatie behoefte aan heeft.

De combinatie van kennis die u hebt over uw organisatie en de risico's die deze loopt, onze positie in de cybersecuritysector en de expertise van zowel ons Security Operations Centre (SOC) en ons Computer Emergency Response Team (CERT) zorgt ervoor dat uw bedrijf meebeweegt met de veranderingen in de markt. Als onderdeel van onze service Managed Security and Privacy Office vertalen we de ontwikkelingen die van invloed kunnen zijn op uw cybersecurity doorlopend naar actie.

Security-&-Privacy-Office-Service

Gerelateerde services

State of Security Assessment

We beoordelen en testen uw cybersecurity en ontwikkelen een roadmap.

 

Lees Meer>

ISO 27001 FastTrack

We helpen u binnen een vastgesteld tijdpad om een ISO27001-certificering te halen.

 

Lees Meer>

#EA6755

Managed Detection & Response

Ons SOC monitort uw systemen en netwerken proactief en grijpt adequaat in bij dreigingen.

 

Lees Meer>

Managed Cyber Behaviour

We voorkomen cyberaanvallen door uw medewerkers de kennis in handen te geven om veilig digitaal te handelen.

 

Lees Meer>

 

 

Geen Cyber Security Personeel?
 

Wij Zorgen Dat Uw Bedrijf Veilig Is En Blijft!

 Veelgestelde vragen

We kunnen ons voorstellen dat u vragen hebt. U kunt altijd contact met ons opnemen voor meer informatie. Hieronder treft u een paar voorbeelden van vragen waar we alvast antwoord op kunnen geven.

Waarom heb ik cybersecuritymanagement nodig?

Securitymanagement vormt de basis voor uw strategie voor en kijk op cybersecurity. Zonder goed securitymanagement ontstaan er in uw organisatie blinde vlekken. Dat betekent dan weer dat de dreiging van aanvallen groter wordt, of dat er niet op tijd op een aanval kan worden gereageerd. Als het securitymanagement niet adequaat is, dan hebt u te weinig zicht op wat voor u de specifieke risico's zijn, welke maatregelen u moet nemen om de risico's te verminderen, of wat de status is van de middelen die u al tot uw beschikking hebt. Als uw securitymanagement wel goed wordt uitgevoerd, dan kunt u de juiste prioriteiten stellen en dat resulteert weer in een kosteneffectieve aanpak voor datgene waar uw organisatie behoefte aan heeft. 
Als er binnen uw organisatie goed securitymanagement plaatsvindt, zoals met ons Security and Privacy Office, dan houdt u wél de controle.

Wie is er verantwoordelijk voor cybersecuritymanagement?

Het Security Office werkt onder verantwoordelijkheid van diegene uit het managementteam die cybersecurity in het takenpakket heeft. Diegene krijgt dan met minimale inspanning de controle over het securitymanagement terug en behoudt deze ook.

Hoe verhoudt het Managed Security & Privacy Office zich tot Cybersecuritymanagement?

Ons Security and Privacy Office hanteert een op risico's gebaseerde aanpak voor adequaat securitymanagement in uw organisatie en leeft bij deze benadering de internationale normen na (ISO 27001). We richten ons niet slechts op één onderdeel van cybersecurity. Om de beveiliging naar een adequaat niveau te brengen, nemen we ook maatregelen omtrent business, bytes en behaviour die passen bij de specifieke risico's waar u mee te maken krijgt. 
Onze service werkt in het verlengde van uw organisatie en ontwerpt uw securitymanagement, implementeert dit en schaaft steeds bij waar nodig. Geen droge theorie, maar concrete, praktische en actiegerichte, op risico's gebaseerde maatregelen die ook echt realistisch zijn en bijdragen aan een sterkere cybersecurity. 

Wij Zijn Er Voor U

Heeft u hulp nodig omtrent uw cybersecurity of bent u benieuwd hoe veilig uw bedrijf echt is? 
Neem contact met ons op en we helpen je met de juiste oplossing voor uw organisatie.