Skip to content
mobile-alt icon

Cyber Incident Call

envelope-open icon

00800 1744 0000

map icon

Vulnerabilities-Scan
White Paper (In Dutch)

Red Teaming in de praktijk

Elke organisatie loopt risico’s. De grote afhankelijkheid van technologie heeft digitale risico’s nadrukkelijk aan het risicopalet toegevoegd. Digitale risico’s dienen net als klassieke risico’s, zoals brand, in kaart gebracht en beheerst te worden. Je wilt weten of de genomen maatregelen de veiligheid van de organisatie op het gewenste niveau brengen. Daar zijn verschillende meetinstrumenten voor. Een red team oefening is zo’n meetinstrument.

Dit whitepaper is in opdracht van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties tot stand gekomen als onderdeel van de Overheidsbrede Cyberwebinars en Cyberoefening.